Mazal Tov - מזל טוב

כתובות מודפסות בעיצוב אישי

.כתובה היא הסכם בין איש לאישה שהופך שניים למשפחה
הכתובה שלכם היא מזכרת יקרה מערב שלא ישכח. היפכו אותה למתנה מרגשת לכל החיים עם עיצוב מיוחד משלכם
:בואו לבחור אחת משלל הדוגמאות המרהיבות