Mazal Tov - congratulations

השותפים שלנו

גאנו, כתובה ישראל, שותפים גאים של ״רבני בנועם״. הצוות שלנו יעבוד עם כל רב שתבחרו בכדי לוודא שכתובתכם תכתב בהתאם כדת משה וישראל ובתזמון טוב.


הרב מסדר קידושין שלכם יהיה אחראי על האישור הסופי של הכתובה ויהווה סמכות יחידה לכל שאלה הלכתית שתצוץ. חשוב מאוד שהחתן והכלה ישבו יחד עם הרב על מנת לוודא שהתאריך והשמות הינם מדוייקים.